Matesion.gr

Τεχνικές Μελέτες

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

1Η Matesion μπορεί να προσφέρει ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που αποτελείται από υπηρεσίες πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων, περιβαλλοντολόγων μηχανικών, project managers καθώς και από οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων.

Η μηχανική αποτελεί τον πυρήνα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε οικοδομικού έργου, από την ανάλυση και αξιολόγηση των επιτόπιων συνθηκών, μέχρι την παράδοση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλών απαιτήσεων. Η Matesion έχει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών μηχανικών που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των επιστημονικών κλάδων.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, τα τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστές έργων και τους εταίρους κάθε έργου για τη διασφάλιση της οικονομίας κατά την κατασκευή, της τεχνική αρτιότητας, της ασφάλειας και του συνολικού κόστους χρήσης στη διάρκεια ζωής των κατασκευών. Με την εμπειρία και την εμπιστοσύνη του πολιτικού μηχανικού, αλλά και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως γεωτεχνικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, προσφέρουμε στους πελάτες μας σημαντικά οφέλη όσον αφορά τον προγραμματισμό των χρονοδιαγραμμάτων και της συμμόρφωσης ως προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η ομάδα των μηχανικών μας εργάζεται σε όλο το φάσμα εξέλιξης των έργων, από τις μελέτες σκοπιμότητας, masterplanning και εκτιμήσεις κόστους μέχρι το λεπτομερή σχεδιασμό και τη σύναψη συμβάσεων για την διαχείριση και την επίβλεψη των έργων. Εργαζόμαστε σε όλους τους οικονομικούς κλάδους από την οικιστική ανάπτυξη μέχρι τις βιομηχανικές και γεωργικές εγκαταστάσεις. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή του καινοτόμου σχεδιασμού που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες και υλικά.

Με εξειδικευμένες μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας μπορούμε να κρίνουμε την επιτυχή έκβαση ενός έργου, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που κρατά το κόστος χαμηλό και να διασφαλίζει την ποιότητα.

Η πολιτική της εταιρίας προϋποθέτει τη συνεργασία με τους πελάτες έτσι ώστε να πετυχαίνεται η παραγωγή καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων σχεδιασμού και υπηρεσιών που βελτιώνουν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις των επιχειρήσεων τους.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας, η συνεχής κατάρτιση και η γνώση της αγοράς πετυχαίνουν την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες και την παράδοση των έργων στο χρόνο και στον προϋπολογισμό που έχει συμφωνηθεί.

meletesΗ Matesion πιστεύει ότι η καλή επικοινωνία με τον πελάτη συνιστά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης του, στην εύρεση οικονομικών λύσεων και στην ικανοποίηση, μακροχρόνια, των αναγκών της επιχείρησης. Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του έργου αναλύοντας και εξετάζοντας όλες τις πιθανές λύσεις σε συνεργασία με τους πελάτες μας έτσι ώστα να καταλήξουμε στις αποφάσεις από κοινού.

Η εταιρεία είναι σε θέση να προτείνει λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε πελάτη πάντα με γνώμονα την ποιότητα το χαμηλό κόστος και τον σωστό προγραμματισμό στη διεκπεραίωση του έργου.

Αναλαμβάνει τον αρχικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του σχεδίου για την επίτευξη των στόχων του πελάτη μέσα στην επιχείρηση του, ενώ διασφαλίζει την παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη μέσα στα πλαίσια του αρχικού σχεδιασμού και προϋπολογισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σωστή διαχείριση και την συνεχή παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου.

Σημαντικό είναι ότι κάθε έργο αντιμετωπίζεται με την ίδια λεπτομερή και αξιόπιστη προσέγγιση ανεξάρτητα από το μέγεθος του.

Οι ειδικοί μας είναι από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες ικανοί να εργαστούν στα πλαίσια μιας ομάδας ή ως ανεξάρτητη μελετητές. Στοχεύουν στο σχεδιασμό ενός καλύτερου αύριο με την παροχή καινοτόμων ασφαλών και βιώσιμων λύσεων.

 

Βρίσκεστε εδώ: Τεχνικες Μελετες